ACS Voorzorgsmaatregelen bij overstromingen en zware regenval

Herken natuurrampen in een vroeg stadium.

Plotselinge, plaatselijke zware regenval kan enorme schade veroorzaken aan woonhuizen en infrastructuur en, in het ergste geval, aan mensen. Daarom is het belangrijk om vroegtijdig te waarschuwen in gebieden met een hoog risico om je te beschermen tegen deze natuurkrachten.
Met het ACS-systeem voor vroegtijdige waarschuwing begint de meting met de hoeveelheid neerslag op neuralgische punten en dus nog voordat het regenwater het dichtstbijzijnde oppervlaktewater bereikt.
Daarnaast worden conventionele niveausensoren geïnstalleerd bij kritieke wegduikers en bruggen.
Als duikers geblokkeerd of overbelast zijn door puin en drijfvuil, wordt het optredende terugstromende water door ons systeem gedetecteerd en onmiddellijk gerapporteerd. In combinatie met een neerslagsensor maken de verschillende gemeten variabelen en informatie het mogelijk om in een vroeg stadium correlaties te identificeren en waarschuwingen te versturen. Door deze snellere reactiemogelijkheid kunnen alarmen worden verzonden voordat grootschalige overstromingen van woningen en infrastructuur plaatsvinden.
Onze Hydrolog HLF4 en DLF4 systemen werken autonoom en kunnen daarom ook worden ingezet op elk kritisch punt waar een meettaak nodig is.
Met onze ervaring ondersteunen we de federale staten, provincies en gemeenten bij het opzetten van een waarschuwingssysteem om de bevolking in een vroeg stadium te kunnen waarschuwen.

Voordelen

  • Zelfvoorzienend werkend meetpunt met een batterijlevensduur tot 10 jaar
  • Diverse complete systemen gebruiksklaar gemonteerd ➔ Planbare kosten
  • Geavanceerde modules voor gegevensoverdracht van 2G tot LTE-M
  • Eenvoudig gebruikersbeheer
  • Eenvoudige inbedrijfstelling
  • Meetwaarden kunnen op elk moment via internet worden opgevraagd
  • Betrouwbare alarmering bij gebeurtenissen zoals overstromingen of zware neerslag via ACS Alert App, SMS of e-mail